32 415 68 48
 

Kalendarium procesu

Kalendarium procesu

Początek starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.

1997

22.06.1997
– Matka M.Angela Kubon, przełożona generalna zgromadzenia wraz s.M. Dionizją Patalas, przełożoną prowincjalną prowincji katowickiej SMI przedstawiły abp Damianowi Zimoniowi, ordynariuszowi katowickiemu, wewnętrzne przekonanie sióstr i osób świeckich o świętości życia z prośbą o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego s. M. Dulcissimy Hoffmann.

14.09.1997
– Dzień modlitwy
zanoszonej w parafii św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach, w intencji beatyfikacji sługi Bożej s.M. Dulcissimy Hoffmann.
Msza św. w intencji dziękczynno – błagalnej pod przewodnictwem ks. bp Gerarda Bernackiego oraz koncelebransów ks. Czesława Centner, proboszcza parafii św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach oraz ks. Czesława Podleskiego, ks. prof. Antoniego Kiełbasy SDS oraz ks. Józefa Copa, kapelana Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu.
Ks. Biskup, kapłani, siostry zakonne oraz wierni z parafii w Świętochłowicach jak i z Brzezia wypowiadali Bogu swoje “dziękuje” za dar życia i powołania s.M. Dulcissimy Hoffmann.

1998

02.03.1998
– s. M. Dionizja Patalas, na spotkaniu z Prymasem Polski, kard Józefem Glempem w Warszawie,
przedstawia życie s. Dulcissimy i prosi o rozpoczęcie procesu informacyjnego.
Ksiądz Prymas wyraża zgodę i z radością informuje:
Cieszę się, że będziemy mieli nową błogosławioną. Na najbliższej Konferencji Episkopatu Polski sprawa s. Dulcissimy będzie omawiana.”

11-12.03.1998
– obradująca Konferencja Episkopatu Polski wyraziła zgodę na rozpoczęcie prac wokół procesu beatyfikacyjnego s. M. Dulcissimy, równocześnie poleciła abp Damianowi Zimoniowi przygotować
i przesłać do Stolicy Apostolskiej potrzebne w tej sprawie dokumenty.

22.04.1998
– opracowane dokumenty zostają przekazane do Stolicy Apostolskiej.

19.06.1998
„Nihil obstat” wydane przez Kongregację ds. Kanonizacyjnych.

Stolica Apostolska wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej S.M.Dulcissimy.

Tłumaczenie:  Ekscelencjo,

W liście z dnia 22 kwietnia bieżącego roku 1998 Wasza Ekscelencja zapytywał też Kongregację,czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma żadnej przeszkody, by móc przeprowadzić proces beatyfikacji i kanonizacji sługi Bożej MARII DULCISSIMY (w świecie: Heleny Joanny Hoffmann), siostry zakonnej ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, która zmarła w roku Pańskim 1936.
Po zbadaniu sprawy pragnę powiadomić Waszą Ekscelencję, że ze strony Stolicy Apostolskiej NIC NIE STOI NA PRZESZKODZIE, żeby sprawa beatyfikacji i kanonizacji tejże sługi Bożej Marii Dulcissimy (w świecie: Heleny Joanny Hoffmann) mogła być przeprowadzona z zachowaniem „Norm, które należy zachować w badaniach, jakie Biskupi są zobowiązani przeprowadzić w sprawach beatyfikacji i kanonizacji”, wydanych przez tę Kongregację dnia 7 lutego 1983 roku.

19.08- 30.08.1998
Błogosławieństwo Jana Pawła II.

Z okazji 20 rocznicy istnienia Ruchu Dzieci Maryi w dniach od 19 do 30.08 do Wiecznego Miasta, pielgrzymowała grupa sióstr zakonnych Archidiecezji Katowickiej a wśród nich s.M. Paulina Szczepańczyk SMI.
26 sierpnia w Castel Gandolfo, w ramach audiencji prywatnej u Ojca świętego Jana Pawła II, do delegacji spontanicznie włącza się s. M. Paulina uprzednio prosząc w sercu: “Siostro Dulcissimo, Tyś tak bardzo pragnęłaś być u Ojca świętego – zabiorę Ciebie.”

Z relacji s. M. Pauliny zapisanej w kronice klasztoru w Brzeziu:

“Podchodząc z wielkim wzruszeniem do Ojca świętego – Wikariusza samego Pana Jezusa, uklękłam i powiedziałam: “Ojcze święty, proszę o Twoje błogosławieństwo na rozpoczynające się prace związane z procesem beatyfikacyjnym s. M. Dulcissimy Hoffmann, Oblubienicy Krzyża.”
Ojciec święty słuchał bardzo uważnie następnie pobłogosławił i powiedział: “Dobrze dziecko, błogosławię. To jest sprawa Boża.”
Następnie wziął książeczkę do ręki, obejrzał i oddał ks. Bp Stanisławowi Dziwiszowi.”

1999

18.02.1999
– Uroczyste rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym  ma miejsce w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

W tym wydarzeniu uczestniczą:
ks. Abp Damian Zimoń, ks. bp Gerard Bernacki, ks. bp Stefan Cichy.

  • Postulator procesu Ks. Alojzy Drozd, zwraca się z prośbą do Ks. Abp Damiana Zimonia o kanoniczne rozpoczęcie procesu

Trybunał procesu beatyfikacyjnego:
od lewej: ks. Norbert Niemiec, ks. Józef Oleś, ks. Józef Kurzaj, ks. Henryk Zganiacz, ks. Andrzej Chorzępa, Ks. Bogdan Biela i s. Paulina Szczepańczyk.

 

 

  • Wręczenie dekretów członkom Trybunału:

– Ks. Józef Kużaj, promotor sprawiedliwości,

– Ks. kan. Józef Oleś, delegat biskupi,

– Ks. kan. Norbert Niemiec, delegat biskupi,

– Ks. Stanisław Adamczyk, delegat biskupi,

– s.M. Paulina Szczepańczyk, cursor deputatu,

– dr Jan Górecki, członek komisji historycznej,

– kan. Henryk Zganiacz, notariusz aktuariusz,

– dr Bogdan Biela, notariusz adiunctus,

– Ks. Andrzej Chorzępa, notariusz adiunctus.

Matka Generalna Angela Kubon składa podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi za rozpoczęcie procesu beatyfikacji sługi Bożej s. M. Dulcissimy Hoffmann.

 

 

Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Gerarda Biernackiego z intencją  o uproszenie Bożego błogosławieństwa dla rozpoczętych prac procesowych. Homilię wygłosił ks. Biskup Stefan Cichy.

23.10.1999
– Poświęcenie i wmurowanie tablicy pamiątkowej w Świętochłowicach na budynku, w którym urodziła się  Helena Hoffmann.

27.02.1999
początek przesłuchań pierwszych świadków w procesie beatyfikacyjnym.

2000

08.04.2000
– EKSHUMACJA.

2001

19.05.2001
– świętowanie 65 rocznicy śmierci sługi Bożej s. M. Dulcissimy. Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Abp Damiana Zimonia w kościele parafialnym w Brzeziu.

2003

17.05.2003
– nadanie imienia Ośrodkowi Zdrowia w Brzeziu sługi Bożej s. M. Dulcissimy Hoffmann, odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy. Zarówno tablica jak i nadanie imienia Ośrodkowi Zdrowia w Brzeziu to wyraz wdzięczności mieszkańców dzielnicy oraz pracowników służby zdrowia dla sługi Bożej, której powierzono szczęśliwe zakończenie starań o utrzymanie „Ośrodka Zdrowia” w Brzeziu, w trudnym okresie restrukturyzacji Służby Zdrowia. Uroczystość związana z okrągłą, 780-tą rocznicą pierwszej wzmianki o Brzeziu (1223 – 2003).

2006

24.03.2006
– Droga Krzyżowa prowadzona myślami sługi Bożej S. M. Dulcissimy w ramach dekanalnego dnia skupienia Zespołów Charytatywnych Dekanatu Pogrzebieńskiego.

07.05.2006
– świętowanie 70 rocznicy śmierci sługi Bożej s. M. Dulcissimy Hoffmann.
Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Abp Damiana Zimonia w intencji beatyfikacji sługi Bożej w kościele parafialnym w Brzeziu. Uroczystość uświetnił krakowski Teatr Hagiograf przedstawiając spektakl pt. „Dwie Siostry”.

2007

15.10.2007
– W ramach peregrynacji relikwii św. Dominika Savio w Pogrzebieniu, przedstawienie postaci sługi Bożej S. M. Dulcissimy Hoffmann.

2008

18.03.2008
– Rekolekcje w parafii św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach Zgodzie, przybliżające postać sługi Bożej S. M. Dulcissimy Hoffmann.

12.06.2008
– Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/109/07 z 21 listopada 2007 roku, nadanie imienia Marii Dulcissimy Hoffmann Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach.
Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru, ufundowanego przez Porozumienie Świętochłowickie odbyła się w czerwcu 2008 roku w obecności władz miejskich i Metropolity Górnośląskiego ks. abp Damiana Zimonia.

Każdego roku w miesiącu październiku

– Dzień Patrona w Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach.

2009

18.02.2009

– 10 rocznica rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej s. M. Dulcissimy Hoffmann

Msza święta z prośbą o beatyfikację sprawowana w kaplicy klasztoru SMI w Brzeziu przez ks. Józefa Gawliczka, kapelana oraz ks.Kazimierza Kopca.

22.02.2009

– 10 rocznica rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej s. M. Dulcissimy Hoffmann

Msza święta sprawowana przez ks. Proboszcza Kazimierza Kopca w kościele parafialnym p.w. św. Ap. Mateusza i Macieja w Brzeziu.

2010

07.02.2010
– Setne urodziny sługi Bożej s. M. Dulcissimy Hoffmann.

2011

18.05.2011
– 75 rocznica śmierci sługi Bożej S. M. Dulcissimy Hoffmann.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył proboszcz brzeskiej parafii ks. Kazimierz Kopeć. W koncelebrze uczestniczyli ks. prof. O. Stefan Ryłko CRL, postulator procesu S. M. Dulcissimy Hoffmann – ks. Alojzy Drozd, notariusz ks. Andrzej Chorzępa, ks. Czesław Centner – proboszcz parafii św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach – Zgodzie, wikary tejże parafii ks. Tadeusz Kalisz – katecheta w Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann w Świętochłowicach, proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach – Centrum, ks. Grzegorz Borg a także kapelan Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu nad Odrą ks. Józef Gawliczek. Wystąpił chór z Krzanowic. Uczestnicy mogli też zobaczyć wystawę prac fotograficznych „Pielgrzymki papieskie” (fragmenty tj. 20 prac spośród 64) sprowadzoną do Raciborza przez Krystiana Niewrzoła – obecnego również w Brzeziu kustosza wystawy.

2012

28.05.2012
– Otwarcie Izby Pamięci sługi Bożej S. M. Dulcissimy Hoffmann w brzeskim klasztorze.

W Święto Matki Kościoła w obecności kapłanów i sióstr zakonnych a także przy licznie zgromadzonych wiernych, została poświęcona i otwarta Izba Pamięci Sługi Bożej S. M. Dulcissimy Hoffmann. Poświęcenia dokonał  ks.proboszcz Bogdan Rek. Po poświęceniu wierni udali się na modlitwę do kościoła parafialnego, gdzie była sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem ks. Alojzego Drozda, postulatora procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej s. M. Dulcissimy Hoffmann.

2016

15.02.2016
– 80 rocznica śmierci sługi Bożej.
Głównym celebransem Eucharystii był ks. Andrzej Chorzępa, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śl.-Bykowinie, od początku związany z procesem beatyfikacyjnym jako notariusz. Kazanie wygłosił ks. dr Henryk Olszar. Słowo do zebranych skierował m. i n. postulator procesu beatyfikacyjnego s. M. Dulcissimy Hoffmann ks. Alojzy Drozd.

2019

18.05.2019
– Zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacji sługi Bożej s. M. Dulcissimy Hoffmann w Raciborzu Brzeziu.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close